Проекты одноэтажных домов (80 проектов домов)


Одноповерхові будинки - різноманітність пропозиції ARCHON+

Запрошуємо Вас ознайомитися з нашою багатою та популярною колекцією одноповерхових будинків. Універсальна пропозиція включає розробки, що змінюються за площею, від дуже малих одноповерхових будинків, до статутних і представницьких володінь. Тут ви знайдете прості фасади, а також широкі форми з багатоскатним дахом, як в резиденції. Архітектори також склали пропозицію з точки зору умов, що випливають з різних типів ділянок, щоб дозволити Вам підігнати проект до вузької ділянки, ділянки на схилі або ділянки з входом з півдня.

Колекція одноповерхових будинків ARCHON+ пропонує також вільний вибір щодо кількості місць для паркування в гаражі. Стилістика будинків задовольнить естетичні уподобання шанувальників традиційних будівель, частково натхненних стилем польської садиби, а також інвесторів, які слідують за сучасними архітектурними тенденціями, кубічними формами, великими скліннями або плоскими дахами.

Переваги одноповерхових будинків

Cпектр переваг використання одноповерхових будинків дуже широкий. Найбільшою перевагою є відсутність сходів і концентрація сімейного життя на одному рівні. Проекти одноповерхових будинків чудово вписуються в потреби безпеки та комфорту сімей з маленькими дітьми та бабусею і дідусем.

Низький блок одноповерхових будинків не придавлюе масштабом і дуже добре інтегрує будівлю з природним оточенням. Будинок з видом на сад, який доступний з більшості приміщень. Це дає членам сім'ї відчуття безпосереднього контакту з природою.

Проекти з великим склінням, що поєднують вітальню з терасою і освітлюють будинок природним освітленням, дуже популярні серед інвесторів. Правильна композиція вікон при проектуванні одноповерхового будинку та його орієнтація на ділянці по відношенню до сторін світу забезпечить оптимальне освітлення інтер'єру, і, перш за все, значно знизить витрати на опалення.

Одноповерхові будинки зачаровують простором. Відкриті інтер'єри надають інвесторам широкі можливості організації та візуального розділення окремих зон. Ефект просторого інтер'єру можна отримати навіть з невеликою площею одноповерхового будинку, наприклад, шляхом відкриття стель. Цікавим рішенням буде також диверсифікація рівнів підлоги. Багато ідей та натхнення можна знайти в оригінальних пропозиціях, розроблених нашими дизайнерами.

Всі одноповерхові будинки ARCHON+ відрізняються раціональним використанням простору, чітким поділом зон і ергономікою функціональних систем, що забезпечує жителям комфортне користування.

Який проект одноповерхового будинку вибрати

Найважливішим завданням для кожного інвестора є правильний вибір проекту для ділянки та правильна оцінка потреб сім'ї. Проекти одноповерхових будинків ARCHON+ пропонують великі можливості відповідні з їх індивідуальним очікуванням. Варто розглянути варіант одноповерхового будинку з підвалом, який створить додатковий простір для розвитку, наприклад: для господарчої зони з котельнею, пральнею, коморою або домашнім SPA з сауною або джакузі. Одноповерхові будинки також мають прихований потенціал, коли потреби сім'ї зростають, вони дають можливість побудувати мансарду. Для того, щоб створити майбутні умови для плавного розширення будинку, найкраще вибрати з початку дизайн з двома варіантами використання.

Кожен, хто відкриє для себе переваги використання одноповерхового будинку в багатій колекції ARCHON+, знайде дизайн, що відповідає індивідуальним очікуванням і перевагам. Житимуть у зручному, просторому, повністю функціональному та енергоощадному будинку.


Одноэтажные дома - разнообразие предложения ARCHON+

Приглашаем Вас ознакомиться с нашей богатой и популярной коллекцией одноэтажных домов. Универсальное предложение включает разработки, разные по площади, от очень маленьких одноэтажных домов, до представительских владений. Здесь вы найдете простые фасады, а также широкие формы с многоскатной крышей, как в резиденции. Архитекторы также составили предложение с точки зрения условий, вытекающих из различных типов участков, чтобы позволить Вам подогнать проект под узкий участок, участок на склоне или участок с входом с южной стороны.

Коллекция одноэтажных домов ARCHON+ предлагает свободный выбор по количеству мест для парковки в гараже. Стилистика домов удовлетворит эстетические предпочтения любителей традиционных зданий, частично вдохновенных стилем польской усадьбы, а также инвесторов, которые следуют современным архитектурным тенденциям, кубическим формам, большим остеклениям или плоским крышам.

Преимущества одноэтажных домов

Cпектр преимуществ использования одноэтажных домов очень широк. Самым большим преимуществом является отсутствие лестниц и концентрация семейной жизни на одном уровне. Проекты одноэтажных домов прекрасно вписываются в потребности безопасности и комфорта семей с маленькими детьми, бабушкой и дедушкой.

Низкий блок одноэтажных домов не придавливает масштабом и очень хорошо интегрирует здание с природным окружением. Дом открыт для сада, который доступен для большинства помещений. Это дает членам семьи ощущение непосредственного контакта с природой.

Проекты с большим остеклением, объединяющий гостиную с террасой и освещающими дом естественным освещением, очень популярны среди инвесторов. Правильная композиция окон при проектировании одноэтажного дома и его ориентация на участке по отношению к сторонам света обеспечит оптимальное освещение интерьера, и, прежде всего, значительно снизит расходы на отопление.

Одноэтажные дома завораживают пространством. Открытые интерьеры предоставляют инвесторам широкие возможности организации и визуального разделения отдельных зон. Эффект просторного интерьера можно получить даже с небольшой площадью одноэтажного дома, например, путем открытия окон. Интересным решением будет также диверсификация уровней пола. Многие идеи и вдохновение можно найти в оригинальных предложениях, разработанных нашими дизайнерами.

Все одноэтажные дома ARCHON+ отличаются рациональным использованием пространства, четким разделением зон и эргономикой функциональных систем, обеспечивающих жителям комфортное пользование.

Какой проект одноэтажного дома выбрать

Важнейшей задачей для каждого инвестора является правильный выбор проекта для участка и правильная оценка потребностей семьи. Проекты одноэтажных домов ARCHON+ предлагают большие возможности, соответствующие их индивидуальным ожиданиям. Стоит рассмотреть вариант одноэтажного дома с подвалом, который создаст дополнительное пространство для развития, например, для хозяйственной зоны с котельной, стиральной, кладовой или домашнего SPA с сауной или джакузи. Одноэтажные дома также имеют скрытый потенциал, когда потребности семьи растут, они дают возможность построить мансарду. Для того, чтобы создать будущие условия для плавного расширения дома, лучше выбрать в начале дизайн с двумя вариантами использования.

Каждый, кто откроет для себя преимущества использования одноэтажного дома в богатой коллекции ARCHON+, найдет дизайн, отвечающий индивидуальным ожиданиям и предпочтениям, будет жить в удобном, просторном, полностью функциональном и энергосберегающем доме.